HJELPGAEA

Verda er i krise og me kan ikkje fortsetje med livet vårt som alltid.  Men det er ikkje alltid like lett å forstå kor gale det er i verda og om me fortsatt kan endre trenden.

 

Følg meg mens eg lærer om miljøpåverkinga av livstilen vår og korleis me kan redusere vårt miljøfotavtykk og skape ei bærekraftig verd for alle.  

no-posts-feed.on-the-way
no-posts-feed.stay-tuned
  • Facebook profil
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon

©2019 by Vitskapsdama Linda Liem