Om skriftspråk og dialekt

Språk har alltid vore ein høy terskel som har stoppa opp viljen å starte ein blogg. Så kvifor skriv eg ikkje berre engelsk her? Ein årsak er å kunne skrive for norske vennane mine, men kanskje viktigaste grunnlaget er at eg treng å øve skriftspråket, og særleg nynorsk.

Bokmål, nynorsk og nedernorsk

Ein av dei største utfordringane eg har er norsk språk. Eg flytta i 2008 frå Nederland til Noreg med familien min og før den datoen var den norske språkkunnskapen min null. Der var berre etter me bestemte oss å flytte til Noreg at me starta lære norsk gjennom eit korrespondansekurs. Det var sjølvsagt bokmål me lærte,  men kommunen me flytta til er ein nynorskkommune. Der fekk me tilbod om norskopplæring på nynorsk. Eg fekk ein (vikar)jobb som lærar på grunnskolen og då blei det naturleg å prøve å bruke både nynorsk og bokmål. 

Språk som utfordring

Å lære norsk er ikkje enkelt, med to offisielle skriftspråk og mange dialektar, til og med hyperlokale dialektar rundt omkring. Ein ulempe med å lære eit nytt språk som god vaksen person er at eg ikkje klarar å uttale nokre skikkelege norske lyder. Så eg har eigen dialekten min, som eg kallar nedernorsk. Med så mange dialektar må eg lytte veldig aktivt for å forstå andre og eg må passe på å snakke seint for at folk faktisk forstår kva eg seier. Det hjelper ikkje med så mange digitale møter. Det kostar mykje energi for meg å kunne følgje med og snakke tydeleg.

Kvifor nynorsk?

Derfor treng eg å øve. Og nynorsk er språket eg må øve mest. Det er fordi nynorsk,  for meg som har ingen tilknyting eller historikken med språket, er for uklart. Det er mange ordval som må gjennomførast konsekvent, uskrivne reglar og regionale variasjonar som gjer det ekstra vanskeleg å lære språket rett. Bokmål er tydelegare og derfor lettare å lære. I tillegg er dei fleste norske tekstane,  artiklar,  bøker og dokument på bokmål og då er det lettare å finne eksemplar av ord og uttrykk.

Norsk i den digitale hagen min

Det er ein fordel å kunne skrive bokmål og nynorsk. I jobben min prøv eg å bruke begge skriftspråk mykje meir målretta. Samtidig treng eg ein plattform for å kunne skrive kva eg vil. Og den plattforma en denne digitale hagen min. Så blir det nynorsk då? Det veit eg ikkje. Det kan godt vere at eg har lyst å skrive ein post på norsk, men har ikkje energien å bruke ekstra tid å finne rette ord og uttrykk på nynorsk. Og denne plassen her er ikkje ein blogg, men ein digitale hage. Den er ikkje særleg planlagt og strukturert,  men ein plass for meg å skrive om kva eg tenker og som kjem til å vaksne organisk. Eg treng uansett å øve nynorsk og bokmål. Så det blir ei blanding av begge målformer, men kanskje med meir vekt på nynorsk. Eg har lova meg sjølv at eg skal ikkje stresse om språk, men berre bruke det som føler mest naturleg, om det er engelsk,  nederlandsk,  nynorsk, bokmål eller nedernorsk!

Andre aktuelle postar

Velkomen i den digitale hagen min!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.