Recycled origami cranes

Skap din dag med Vitskapsdama

"Når du er nysgjerrig, finn du på mange spennande ting å gjere" -Walt Disney

FIKLESTOVA

Eg liker å lære nye ting og bruker mykje av fritida mi til å fikle og skape. Materialer og teknikkar eg bruker varierer frå papir til elektronikk og alt innimellom! Eg liker å bruke gamle ting for nye formål og å lage mine eige forbruksmidlar. 

Klikk boksen under for å lese meir om mine eksperiment og prosjekt. Kanksje blir du inspirert til å eksperimentere sjølv!

HJELPGAEA

Verda er i krise og me kan ikkje fortsetje med livet vårt som alltid.  Men det er ikkje alltid like lett å forstå kor gale det er i verda og om me fortsatt kan endre trenden.

 

Følg meg mens eg lærer om miljøpåverkinga av livstilen vår og korleis me kan redusere vårt miljøfotavtykk og skape ei bærekraftig verd for alle.  

  • Facebook profil
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon

©2019 by Vitskapsdama Linda Liem